top of page

StandardKatalánský ovčák

Standard:FCI - Standard Nr. 87
KATALÁNSKÝ OVČÁK (Gos d´Atura Catalan)
Původ originálu: Španělsko
Datum publikace platného originálu standardu: 26.5.1982
Použití: Opravdová povaha plemene vyniká při dohledu nad stády. Pes následuje nejen pokyny pastevce, nýbrž je nadto v mnoha případech schopný zasáhnout podle vlastního rozhodnutí. Vede stádo s podivuhodnou lehkostí tak, že se žádné zvíře od ostatních neodloučí. Jeho velká odvaha a jeho statečnost připuští také jeho využití pro hlídání. Vzhledem k jeho velikosti, pěkné srsti, jeho inteligence a velké oddanosti svému pánovi může také být výborný průvodce.
Zařazení FCI: Skupina 1 Plemena ovčácká,pastevecká a honácká (s vyjímkou Švýcarských salašnických psů)
Sekce 1 Ovčáčtí psi , bez pracovní zkoušky
Krátce z historie: Katalánský ovčák pochází z katalánských Pyrenejí , kde byl na základě své obvyklé činnosti, totiž vedení stád, ve všech někdějších katalánských pastvinách rozšířený.
VŠEOBECNÝ POPIS : Je to pěkně tvarovany pes střední velikosti s pěknou srstí.
DŮLEŽITÉ PROPORCE: Tento pes je poněkud delší než jeho výška, přibližně v poměru 9 ku 8.
POVAHA: Velmi zdrženlivý, čilý a inteligentní pes, s ušlechtilým výrazem, prostou, poctivou venkovskou povahou, ovčákovi a jeho svěřenému stádu obětavě oddany. Cizí nepotřebuje, což jeho příležitostné nepřístupné zdání připouští. Je velmi ostražitý. Velmi odolný proti horku, chladu a všem výkyvům počasí. I při skromné potravě je schopen pracovat i v mimořádně obtížných podmínkách.
HLAVA: Silná hlava, lehce vypouklá a široká uprostřed proto vypadá mohutná, ale úměrná s poměrem velikosti těla. Vrchní část hlavy musí mít k čenichu poměr 4 ku 3.
HORNí ČÁST HLAVY: Lehce delší než šířka, s čelní rýhou (střed čela), v přední třetině je vyrazně zřetelná a k týlu se vytrácí až k vrcholu. Výrazná hřebenová kost.Horní plocha je lehce klenutá; ve střední části může mít ohraničené,větší ploché místo. Čelní oblouky jsou v délce a šířce dobře vyvinuté,oční oblouky zřetelně vyrazné. Stop: dobře znatelný, ale bez velkého zdůraznění.
OBLIČEJOVÁ ČÁST LEBKY: Nosní houba rovná, úměrná k hlavě a bezvyjímky černé barvy. Čenich rovný, spíše krátký, v podobě komolého kužele se zaoblenym ukončením. Pysky silnější, napnuté, z téměř rovné linie rozdělené. Dolní pysky nevisí dolů (jako prověšený koutek) . Pigmentace intenzivní černé barvy.Patro je rovněž černě zbarveno. Čelisti - Zuby silné, z dobré velikosti,bílé a zdravé. Nůžkový skus. U pracovních psů se vyskytují ulámané špičky u tesáků. Oči široce otevřené, ušlechtilý výraz, živé a inteligentní, kulaté, tmavě - jantarové barvy, s černě lemovanymi oční víčky. Uši vysoko posazené, trojúhelníkové, tenké, ukončené špičkou. Ušní chrupavka je měkká a není tlustá. Uši přilehlé k hlavě. Poměr jejich šířky k jejich délce činí 8 k 10. Kryty dlouhou srstí, zakončenou na způsob štětce. Pohyblivé. U pracovních psů mohou být uši kupírovány.
KRK: Výrazný, silný, svalnatý, kratší, ale v takové míře, že je zachována dobrá pohyblivost. Dobře v ramenou usazený.
TĚLO: Horní linie lehce delší, pevná, svalnatá, svědčí o síle a pohyblivosti. Kohoutek výrazný, Záda rovná linie zad, ne prohnuté, s lehkým zvýšením k zádi,v každém případě do stejné vyše jako kohoutek nebo o něco níže položená záď než kohoutek. Pro bohaté osrstění může na první pohled záď působit výše. Záď robustní a svalnatá, lehce skloněná. Hrudník: široký, dobře vyvinutý, dosahující až k loktům.Klenutá žebra, ne plochá, uzpůsobená dobré pracovní výkonnosti. Dolní linie a břicho lehce napnuté, s krátkými, pevnými a dobře utvářenymi boky.
OCAS: Spíše níže nasazený. Ocas může být dlouhý ( lehce přesahuje patní kloub) nebo krátký (nejméně 10 cm). Jsou i bezocasí jedinci a u pracovních psů je ocas kupírován. V klidu je ocas nesen svisle,na dolní konci takovým způsobem ohnutý,
že,říkáme,,šavlový ocas,,. V pohybu je vesele zdvižen, nikdy na zádech svinutý. Ocas je pokrytý dlouhou jemně zvlněnou srstí.

KONČETINY
PŘEDNÍ KONČETINY: Všeobecně: Přední končetiny jsou pevné, suché a rovné při pohledu z předu i ze strany. Loket se nachází přibližně v polovině kohoutkové vyšky. Ramena svalnatá a pevná, lehce šikmá. Úhel Rameno-pažní kost je stanoven na ca.110 stupňů. Nadloktí silné a svalnaté, s rovnoběžně položeným loktem. Lokty ani vbočené ani vybočené,dobře k tělu přiléhající. Úhel nadloktí - vřetení kost kolem 135 stupňů. Předloktí kolmé, pevné, dobře pro práci upotřebitelné. Kloubní úpon přední nohy a střed přední nohy jsou prodlouženy kolmicí předloktí a jsou spíše krátké. Přední tlapka oválná, s černými a odolnými polštářky. Kůže mezi polštářky dobře patrná a bohatě srstí krytá. Drápky černé a silné.
ZADNÍ KONČETINY: Všeobecně silné, svalnaté, dobře zaúhlené, vyjadřují sílu a pohyblivost. Stehno dlouhé, široké a svalnaté,na silných kostech. Úhel pánevní kost - stehenní kost asi 115 stupňů. Úhel stehenní kost - holenní kost asi 120 stupňů. Bérce robustní kosti a silné svalstvo. Hlezenní kloub raději hluboky, rovnoběžný a v dobrém úhlu. Úhel hlezenního kloubu asi 140 stupňů. Střed zadní nohy raději krátká, silná, kolmá. Zadní tlapka podobná přední tlapce,ale má dvojité paspárky s kůstkami, jenž jsou nízko posazené a každý s jedním drápem ukončený, mezi prsty kožní blánou spojené.
POHYB plynulý, pro ovčáckého psa typický. Jen při delším běhu přechází pes v krátký klus; v kruhu je proto typický způsob chůze krátkého poklus, vyjádřený podle všeho přítomností dvojitých paspárků u psů.
KŮŽE silnější. Na těle a na hlavě dobře přiléhající. Dobrá pigmentace.

KOŽICH:
SRST dlouhá, hladká nebo velmi lehce zvlněná.Tvrdá. Hustá podsada,zvláště v zadní třetině těla. Na hlavě tvoří bradku a kníry,(vous),tupátko a obočí, které však nepřekrývá oči. Končetiny mají praporce a ocas vlajku . Všimněte si, že během vyměny srsti se ukazuje typicky fenomén:rozdělen do dvou fází - nejprve vyměna srsti v přední polovině těla, tak ,že je to patrné,když srst vypadává, druhá polovina psa je s odlišným kožichem. Ve druhé fázi se vyměňí srst zadní poloviny,čímž se srst sjednotí .
BARVY z dálky vypadá pes jednobarevně; na končetinách (packách) mnohdy se světlejšími odstíny.    Z blízka je jasně viditelné, že barva je složena směsí rozlišných tónů: plavá barva, šedo-hnědá s nebo bez červené , šedá bílá nebo černá.
Poskytnuté základní barvy jsou:
plavá barva s odstupňováním světlé, střední a tmavé varianty
pískově-žlutá (Arena) sestávající z šedé, bílé a černé srsti, rovněž ve třech variantách: světlé, střední a tmavé
šedá sestávající z bílé, šedé a černé srsti, ve variantách od stříbřitěšedé až šedočerné.
Když převládá černá a to jen s bílou srstí smíchaná; zachová se vzácně šedivá černá. Jsou také jedinci se směsí z černé, tříslové barvy a načervenalé-pískově-žluté srsti;což vyvolává představu pálení. Černé nebo bílé skvrny nejsou přípustné. Někdy je tolerováno několik malych skupinek bílé srsti v podobě hvězdičky na hrudi nebo na horní straně prstů; v posledním případě (bílé chlupy na prstech) nesmí byt doprovázeny bílymi drápky.

VELIKOST:
Kohoutková vyška : Psi: od 47 cm do 55 cm, Feny: od 45 do 53 cm.

VADY: Každá odchylka od zhora uvedených bodů musí být považována za vadu, která je úměrná přesnému poměru odchylení od popisu.

ZÁVAŽNÉ VADY:
Hlava plochá nebo bez rýhy.
Růžovéucho nebo špatně posazené uši, chrupavka tvrdá srostlá , dlouhé nebo krátké různě postavené uši.
Světlé oči
Chybějící dva premoláry.
Lehký před nebo podkus.
Prohnutá záda.
Končetiny nebo tlapky dovnitř- nebo vytočené.
Jeden nebo více bílých drápků.
Chybějící kost v paspárcích nebo jednoduché paspárky.
VYLUČUJÍCÍ VADY:
Agresivní nebo bázlivý
Nedostatek pigmentu na pyscích,na nose,očních víček nebo patra.
Hnědá nosní houba.
Modré oči.
Bílé znaky.
Chybění více jak dvou premolárů nebo dvou jiných zubů.
Na zádech srolovaný ocas.
Chybějící paspárky nebo meziprstní blána.
Všechny drápky bílé.
Více jak tři centimetry nad nebo pod maximální -příp. minimální velikost.
Hlava podobná Pyrenejskému ovčákovi nebo briardovi.
Před nebo podkus.
U jinak stejně kvalitních jedinců jsou v umístění neupravovaní psi (uši, ocas nebo k pracovnímu účelu zkrácené tesáky upřednostňováni. Kupírovaní psi se nezatřiďují, bere se to tak, že se jedná o psy používané u stád. Týkající se barvy jsou žádané a vážené sytější odstíny. Psi, kteří mají zřetelné fyzické odchylky nebo vykazují poruchy chování , musejí být diskvalifikováni.
Poznámka: Psi musejí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata , která jsou zcela  uložena v šourku

bottom of page